Informatie

Het bestuur is als volgt samengesteld

Roman Tokarski ( voorzitter )

Theo Kempers ( penningmeester )

Denny Pieneman ( secretaris )

Lidmaatschap mogelijk voor alle KPN-ers, contributie bedraagt € 9,- per half jaar

Voor informatie:

Zie ook  Activiteitenkalender 2018